Tornedalsrådets styrelse beslöt i sitt möte i Pello 12/3 2019 att enhälligt välja Tuula Ajanki (f. 1973) till rådets nya verkställande direktör.

Ajanki har kunnande bl.a. inom EU -projektering. Hon arbetar som projektledare på Nordkalottens Gränstjänst. Ajanki är tradenom (företagsverksamhet och marknadsföring) från yrkeshögskolan i Kemi-Torneå.

Sammanlagt 13 personer sökte posten, av vilka 6 intervjuades. Ajanki börjar som vd 1/6 2019.

– Jag tackar styrelsen för förtroendet och väntar med entusiasm på att få fortsätta Marko Varajärvis förtjänstfulla arbete i Tornedalsrådet, säger Tuula Ajanki.

– Som uppvuxen i Tornedalen är jag mycket stolt över min hembygd. Jag upplever att detta i kombination med min erfarenhet av nordisk samarbete ger goda förutsättningar för det kommande arbetet, fortsätter Ajanki.

– Jag är stolt och glad över att kunna presentera Tuula Ajanki som ny vd för Tornedalsrådet. Tuula har skaffat sig erfarenheter om gränsöverskridande samarbete i sitt arbete på Nordkalottens gränstjänst, säger rådets styrelseordförande Kerttu.

– Tuula har en bra språklig kompetens för arbetets genomförande. Hon behärskar både svenska och finska i tal och skrift, konstaterar Perarne Kerttu.

* * *
Tilläggsuppgifter:
– Tuula Ajanki, Tornedalsrådets vd (fr.o.m. 1/6 2019), tel. +358 40 669 5520
– Perarne Kerttu, Tornedalsrådets styrelseordförande, tel. +46 70 641 0476