Pilotområde Tornedalen

Pilotområde Tornedalen baserar sig på det Nordiska skatteavtalet (SopS 26/1997), där bestämmelsen för gränsgångare tillämpas på löneinkomster då personen bor i en kommun
med landsgräns mellan Sverige och Finland eller Norge och Finland och arbetar i en motsvarande gränskommun i det andra landet.

"Gränssamarbete" är ett unikt begrepp i Norden

Projektets huvudmål var under pandemin att säkerställa rörlighet och ett normalt liv för gränskommunernas invånare och näringsliv även under undantagssituationer.
Tornedalsrådet har på ett aktivt sätt arbetat med intressebevakning med syftet att säkerställa fri rörlighet även under undantagstillstånd.

Beslutet om gränssamhälle har varit unikt i hela Norden, och invånarna har fått fritt handa, träffa vänner, jobba, träna och leva så normalt liv det bara har varit möjligt under den rådande pandemin. Tornedalsrådet har en viktig roll i detta.

Pilotområde Tornedalen

Tornedalsrådets strategiska mål är att förena
medlemskommunernas intressebevakning på regionala och nationella nivåer.

Detta sker genom huvudprojektet Pilotområde Tornedalen, intressebevakningens fokus är Lapplands, Norrbottens och Tromsregionens riksdagsledamöter, regioner, regionala aktörer, ministeriernas/departementens politiska ledning samt centrala myndigheter.

Ett gemensamt pendlingsområde som mål

Utveckling av verksamhetsförutsättningar för gränsöverskridande samarbete inom näringsliv, utbildning, hälsovård, arbetsmarknadsåtgärder och polisverksamhet

Större möjligheter för invånare

Större möjligheter för invånare, näringsliv och kommuner inom gränsområdena.

Särskilda rättigheter för invånare

Särskilda rättigheter för invånarna, fungerar även som marknadsföring av kommunerna, lockar nya invånare, tre länders fördelar på ett konkret sätt.

Säkerställande av fri rörlighet för gränskommunernas invånare

Garanterar fri rörlighet och en vanlig vardag
för invånare, näringsliv och offentlig sektor i arbetsmarknads- och/eller gränsområdena även under eventuella undantagssituationer.