Pilotområde Tornedalen

Pilotområde Tornedalen baserar sig på det Nordiska skatteavtalet (SopS 26/1997), där bestämmelsen för gränsgångare tillämpas på löneinkomster då personen bor i en kommun
med landsgräns mellan Sverige och Finland eller Norge och Finland och arbetar i en motsvarande gränskommun i det andra landet.

"Gränssamarbete" är ett unikt begrepp i Norden

Projektets huvudmål var under pandemin att säkerställa rörlighet och ett normalt liv för gränskommunernas invånare och näringsliv även under undantagssituationer.
Tornedalsrådet har på ett aktivt sätt arbetat med intressebevakning med syftet att säkerställa fri rörlighet även under undantagstillstånd.

Beslutet om gränssamhälle har varit unikt i hela Norden, och invånarna har fått fritt handa, träffa vänner, jobba, träna och leva så normalt liv det bara har varit möjligt under den rådande pandemin. Tornedalsrådet har en viktig roll i detta.

Pilotområde Tornedalen

Tornedalsrådets strategiska mål är att förena
medlemskommunernas intressebevakning på regionala och nationella nivåer.

Detta sker genom huvudprojektet Pilotområde Tornedalen, intressebevakningens fokus är Lapplands, Norrbottens och Tromsregionens riksdagsledamöter, regioner, regionala aktörer, ministeriernas/departementens politiska ledning samt centrala myndigheter.