Unika Tornedalen

Tornedalen är ett unikt nordiskt gränsområde som sträcker sig från norra Sverige och norra Finland ända upp till Nordnorge och Ishavet. 

Tornedalen – den mest integrerade gränszonen

 Invånarna i Tornedalen ska kunna leva, studera, arbeta och driva företag i en gränsöverskridande trygg och
ren miljö som om riksgränser inte fanns.

Tornedalsrådets vision

Tornedalsrådet arbetar som sina medlemskommuners intressebevakare och samarbetets befrämjare i gränsöverskridande frågor. Från och med 1/1 2022 har vi 14 medlemskommuner från 3 länder: Torneå, Haparanda, Övertorneå, Ylitornio, Pello, Pajala, Kolari, Muonio, Kiruna, Enontekiö, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa och från och med 1/1 2022 även Lyngens kommun. 

Från Bottenviken till Ishavet

Tornedalen är ett geografiskt område i Nordfinland och Nordsverige. Benämningen syftar på kommunerna längs Torne och Muonio älv vid den svensk-finska gränsen på båda sidor om älven. 

Området utgör ett sammanhängande dialektområde som historiskt tillhört det gamla landskapet Västerbotten ända fram till 1809 då området delades mellan Sverige och Kejsardömet Ryssland genom att gränsen drogs i Torne och Muonio älvar som rinner genom området. 

I Tornedalsrådet ingår även de nordnorska kommunerna Kåfjord, Nordreisa, Storfjord och från och med 1/1 2022 även Lyngens kommun. Detta innebär att Tornedalsrådets verksamhetsområde består av hela älvdalen från hav till hav, från Bottenviken till Ishavet. 

Mellan Kilpisjärvi och Lyngenfjord finns en sträcka på några tiotals kilometer som saknar älv men i övrigt förenas hela det 600 kilometer långa områdets båda sidor av en älv. 

Gränslös pendling, kultur, utbildning, handel och infrastruktur

Tornedalsrådet är en organisation med konkret nordiskt gränsöverskridande samarbete.

En aktiv sammanbindare och möjliggörare av ett gemensamt pendlingsområde (minst 80 km) i det nordliga gränsområdet. 

Tornedalen är ett särskilt område när det gäller pendling och handel, kultur och utbildning.