Gränsöverskridande arbetsmarknadsområde

 Invånare i Tornedalen ska kunna leva, studera, arbeta och driva företag i en gränsöverskridande trygg och ren miljö som om riksgränser inte fanns.

Gränsöverskridande pendlingsområde

Tornedalsrådet är en organisation med konkret nordiskt gränsöverskridande samarbete.

En aktiv sammanbindare och möjliggörare av ett gemensamt pendlingsområde (minst 80 km) i det nordliga gränsområdet. 

Gränsöverskridande affärsområde

Tornedalsrådet är en organisation med konkret nordiskt gränsöverskridande samarbete.

En aktiv sammanbindare och möjliggörare av ett gemensamt pendlingsområde (minst 80 km) i det nordliga gränsområdet.