Me tornionlaaksolaiset

Meän tornionlaakso on juuriltaan suvaitsevainen, luonnostaan kansainvälinen pohjoinen raja-alue, jonka väestön edunvalvojana toimii Tornionlaakson neuvosto

Yrittäjyyden haasteet

Yrittäjyyden haasteet, poika osti äidiltä yrityksen? Ruotsalainen tulee Suomeen

Tähän tulee haastateltavan lainaus

Alueen asukkaat liikkuvat luontevasti rajan yli

Tornionlaakson neuvoston toiminta-alueella puhutaan useita eri kieliä; suomea, ruotsia, norjaa, meänkieltä, kveeninkieltä, saamen eri kieliä… 

Alueen väestö on aina ollut kansainvälinen ja suvaitseva. Tornionlaakson neuvosto tukee ja ylläpitää mahdollisimman kattavasti sitä, että alueen väestö voi jatkossakin toimia kuin rajaa ei olisi.

Sosiaaliturvan haasteet

Tähän haastattelu, jossa kerrotaan sosiaaliturvan haasteista. Linkki pidempään haastatteluun 

Tähän haastateltavan lainaus.

Kulttuurin ja matkailun vahvistaminen

Kulttuuri ja matkailu yhdistävät Tornionlaakson kuntia. Kulttuurin ja matkailun on mahdollista saavuttaa tuloksia jo lyhyellä aikavälillä. 

Tornionlaakson neuvosto on jakanut jo vuosia kulttuuristipendin ansioituneelle kulttuuritoimijalle/toimijoille Tornionlaaksossa.