Tornionlaakson Neuvoston toiminnassa on keskitytty organisoitumisvaiheeseen. Nyt rakennetaan peruspilarit jämäkäksi ja toiminta tehdään tavoitteelliseksi. Hyvän perustan päälle on turvallista rakentaa.

Neuvoston toiminnassa tärkeässä asemassa ovat kulttuuri- ja elinkeinotyöryhmät. Niitä varten on tehty vuosikellot, jotka rytmittävät työskentelyä. Työryhmät kokoontuvat kaksi kertaa vuodessa yhteisiin kokouksiin, joissa käsitellään neuvoston kärkihankkeita niin elinkeinoelämän, infrastruktuurin, koulutuksen kuin kulttuurinkin saroilta. Myös rajat ylittävä yhteistyö on keskeinen toimialue.

Työryhmien tärkeä tehtävä on esittää niitä konkreettisia toimenpiteitä ja hankkeita, joihin neuvoston toiminta keskittyy. Päätösvalta toiminnan linjaamisesta ja edunvalvonnasta on tietysti hallituksella ja vuosikokouksella.

Neuvoston hallituksen strategiaseminaarissa ja kokouksessa 15.-16.3. Övertorneålla tehtiin tulevaisuutta linjaavia ratkaisuja.

Strategisen toimintasuunnitelman ensimmäinen versio käsiteltiin ja annettiin ohjeistukset jatkotyöstöä varten. Strategia koostuu visiosta, missiosta sekä toiminnan kärjistä. Ensimmäinen, yli 30-sivuinen versio, pitää puristaa alle kymmeneen.

Uskonpa, että 16.5. pidettävän hallituksen kokouksen ja kesän vuosikokouksen jälkeen (14.6.) neuvostolla on strategia, joka on ytimekäs, kiinni ajassa ja toisaalta katse tulevaisuudessa. Strategia tulee myös linjaamaan neuvoston edunvalvontaa.

Hallitus teki myös päätöksen koskien kulttuuristipendejä (kts. https://www.tornedalen.org/fi/tornionlaakson-neuvoston-kulttuurirahasto/)

Neuvoston kulttuurityöryhmä teki yksimielisen esityksen ja hallitus teki päätöksen esityksen pohjalta. Kulttuuristipendin (yht. 20.000kr) saivat tänä vuonna:
– Seksarö Hembygdsförening (7.500kr): Nälkäkapinasta Seskarössä on kulunut 100 vuotta ja suunnitteilla on kulttuuriviikko erilaisten tapahtumien kuten näyttelyitä, historiallisen puiston vihkiminen ym.
– Skibotn Husflidslag (7.500kr): kudontaa ja virkkausta nuorille, maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille kahvilan/kurssipaikan yhteydessä
– Hetan musiikkipäiville (5.000kr) paikallisen musiikkitapahtuman rahoittamiseen.

Hallitus käsittelee vielä tulevassa kokouksessaan kulttuurityöryhmän hallitukselle tekemää esitystä stipendin korotuksesta.

Tornionlaakson Neuvoston toimintaa uudistetaan myös perustettavan työvaliokunnan kautta. Tämä edellyttää sääntömuutosta, joka edellyttää kolmen neljäsosan enemmistö neuvoston vuosikokouksessa.  Asiaan palataan vielä seuraavassa hallituksen kokouksessa 16.5. Haaparannalla.

Tavoite on, että perustettavan työvaliokunnan avulla neuvoston työ jäntevöityy ja hallitukseen tuotavat asiat ovat hyvin valmisteltuja. Tämä mahdollistaa strategisemman otteen vahvistamisen koko neuvoston työskentelyssä.

Marko Varajärvi
toiminnanjohtaja