Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid?

Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter

en KULTURKOORDINATOR for utvikling av medlemskommunenes grenseoverskridende kultursamarbeid.

Den felles kulturen, historien og tradisjonen tilhører Tornedalens styrker som det grenseoverskridende kultursamarbeidet utgår fra. Tornedalen består av svenske og finske grensekommuner samt tre norske grensekommuner, som gjennom sin kvenske kulturtradisjon er en del av Tornedalen.

Kulturkoordinatoren jobber sammen med prosjektlederen som ansettes for det separate Leader-prosjektet. Oppgaven er å kartlegge kulturarrangementer i finske og norske medlemskommuner og å utvikle en felles virksomhetsmodell for markedsføring av kulturarrangementer med innbyggere og besøkende i Tornedalsrådets medlemskommuner som målgruppe. Arbeid med ungdommer vil være et viktig delområde. Virksomhetens målsetning er å øke ungdommenes bevissthet om Tornedalens unike kulturarv. Videre består kulturkoordinatorens arbeid av ulike arbeidsoppgaver knyttet til redaksjonsarbeid og utgivelse av Tornedalens årbok samt øvrige oppgaver rundt kommunikasjon og informasjon. Kulturkoordinatoren hjelper til med ulike arrangementer og tilstelninger.

Ansettelsen varighet er 16 måneder, med oppstart 1. november eller etter avtale.  Arbeidstiden er 100 %.

Vi forutsetter at personen som velges til oppdraget, har tilstrekkelig utdanning eller en tilsvarende bred kompetanse på det aktuelle området, samt omfattende kunnskaper om Tornedalens kultur, herunder praktiske ferdigheter. Personen forventes videre å ha erfaring med selvstendig arbeid, gode samarbeidsevner og erfaring med grenseoverskridende samarbeid og problemløsning, i tillegg til en genuin interesse for utvikling av Tornedalen. Arbeidet medfører en del reiseaktivitet og kveldsarbeid innimellom. Søkeren forutsettes å ha gode muntlige og skriftlige ferdigheter i svensk og finsk. Ferdigheter i norsk anses som en fordel. Erfaring innen Leader- og Interreg-finansierte prosjekter anses som en fordel.

Lønnen forhandles med søkere som går videre i rekrutteringsprosessen. Ansettelsen har en prøvetid på 4 måneder.

Arbeidsplassen ligger etter avtale i området for Tornedalsrådets medlemskommuner Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda, Enontekiö, Muonio, Kolari, Pello, Ylitornio eller Tornio.

Sista ansökningsdagen 2021-10-15

Länken till NAV: Kulturkoordinator: 1770131

Rekryteringsannons kulturkoordinator Tornedalsrådet_NO

Ansökan skickas via e-post till:

tuula.ajanki@haparanda.se

Mer information:

Tuula Ajanki

+46 72 251 88 80 eller +358 40 614 7224