– Tid: fre 23/11 2018 fr.o.m. kl 09 (OBS! Programmet i finsk tid!)
– Plats: Yrkesinstitut Lappia, Yritystalo/Företsgshuset, auditorium,
– Adress: Keskikatu 69, 95400, TORNIO/TORNEÅ, FINLAND
– Annat: Simultantolkning FI-SWE, SWE-FI, NOR-FI (Tarja Riuttamäki och Maria-Kaisa Jurva)
   
PROGRAM  
– kl 9-9:15 Kaffe
– kl 9:15-9:20 Öppning, Tornedalsrådets styrelseordförande Perarne Kerttu
– kl 9:20-10 Utblidningsstyrelsen, programdirektör Lauri Tuomi:
”Utbildningsstyrelsens verktyg att hantera utbildningsexport i närområden i norr (FI, SWE, NOR)
– Kl 10-10:20 Utbildningsaktörernas kommentarer åt Lauri Tuomi, diskussion
Gränshinder i utbildning ur utbildningsaktörernas synvinkel
– Kl 10:20-10:40 Lapplands Yrkeshögskola (Lappland UAS), vicerektor Reijo Tolppi:
”Lapplands UAS’s gränssamarbete i praktiken”
– Kl 10:40-11:00 Lappia Yrkesinstitut, utbildningschef Anne Tryyki: ”Närområdesamarbetets utmaningar ur yrkesinstitutets perspektiv”
– Kl 11:00-11:20 Lapplands universitet, internationaliseringstjänstens chef Jaana Severidt : ”Framemot mångfaldiga, innovativa och gränsöverskridande kunskapssamfund.”
– Kl 11:20-11:40 Utbildning Nords rektorLeif Lahti: ”Utbildning Nords gränshinderfrågor”

toiminnassa”
– Kl 11:40-12:00 Luleå Tekniska Universitet, LTU Business,  affärsområdeschef Mattias Lundborg: ”Utbildning för yrkesverksamma och det
livslånga lärandet – möjligheter och utmaningar för Luleå tekniska universitet”
– Kl 12:00-12:20 UiT Norges arktiske universitet, Seksjonsleder for internasjonalisering av studier Sigrid Ag:
”Nordisk universitetssamarbete och möjligheter”
– Kl 12:20-13:20 Bistro-lunch och kaffe
Varför stanna, varför komma? Arbetsmarknadens utmaningar och potential i norr
– Kl 13:20-13:30 – OPH Lauri Tuomi ”Utbildningsstyrelsens möjligheter att svara på framkomna (gräns)hinder i utbildningsfrågor.”
– Kl 13:30-13:50 Lapplands handelskammare, vd Timo Rautajoki: ”Möjligheter i norr ur investeringarnas synvinkel”
– Kl 13:50-14:10 Luleå tekniska universitet, forskningsingenjör Thomas Ejdemo:  ”Norrbottens arbetsmarknadspotential och utmaningar”
– Kl 14:10-14:30 Troms fylkeskommune, näringschef Nils Arne Johnsen
”Troms-regionens potential ur arbetsmarknadens perspektiv” 
Gränshinder och möjligheter i praxis
– Kl 14:30-14:50 Nordkalottens Gränstjänst, koordinator Päivi
Koivupalo
: ”Utbildningsgränshinder i praktiken”
– Kl 14:50-15:10 Nordkalottens Gränstjänst, projektchef Tuula Ajanki:
”Tjänster
till näringslivet och främjande av gränsöverskridande businessmöjligheter i norr”

– Kl 15:10-15:20 Norrbottens Länsstyrelsem Iiris Mäntyranta: ”Interreg Nord”
 
Sammanfattning
– Kl 15:20-15:30 – Tornedalsrådets vd Marko Varajärvi:
summering av dagen