Kulttuuristipendi 2021

Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä (1.12.2020 – 31.1.2021) yhteensä 31 kpl. Norjasta tuli 1 hakemus, Ruotsista 11 ja Suomesta 19 hakemusta. Kulttuuri- ja matkailutyöryhmä sai kaikki materiaalit sähköpostitse. Suuren hakijamäärän sekä laajojen hakemusten vuoksi päätettiin pitää ylimääräiset kokoukset stipendien jaosta. Pidettiin kaksi kokousta, joista toinen suomen kielellä ja toinen ruotsiksi ja norjaksi. Työryhmän jäsenten näkemykset kummassakin […]

Kulturstipendium 2021

Inom den angivna ansökningstiden (1/12 2020 – 31/1 2021) kom sammanlagt 31 ansökningar. En ansökan från Norge, 11 från Sverige och 19 från Finland. Kultur- och besöksnäringsarbetsgruppen fick alla ansökningar med tillhörande material via e-post men pga. att det var så många som sökte och ansökningarna var mycket omfattande bestämdes att ha extra möten kring […]

Tornionlaakson neuvosto kehottaa kaikkia rajayhteisön asukkaita välttämään kaikkea ylimääräistä rajanylitystä

Tornionlaakson Neuvoston kehoitus rajayhteisön asukkaille Suomen hallitus aikoo tiukentaa toimia, joilla pyritään estämään uuden, aiempaa ärhäkämmin tarttuvan koronavirusmuunnoksen leviämistä. Tähän pyritään ensisijaisesti rajaliikennettä vähentämällä. Rajayhteisö määritelmän käyttöönotto 24.9.2020 nykyisessä laajuudessaan, koskettaen kaikkia rajakuntien asukkaita, on helpottanut rajakuntien asukkaiden päivittäistä elämää. nyt muuttuessa, tarvitaan meiltä kaikilta yhteistä vastuunkantoa, jotta tautitilanne pysyy hallinnassa ja arkielämämme rajalla toimii […]

Tornedalsrådet uppmanar alla gränssamhällsinvånare att undvika alla onödiga gränsövergångar

Tornedalsrådets uppmaning till gränssamhällsinvånare Finska regeringen planerar att införa strängare restriktioner för att försöka hindra spridning av den nya mycket smittsammare koronavirusmutationen. Detta eftersträvas i första hand genom att minska gränstrafiken. Genom att begreppet gränssamhälle 24/9 2020 började tillämpas i dess nuvarande omfattning, inkluderande alla gränskommunernas invånare, har vardagen för gränskommuners invånare underlättats. När pandemiläget […]

Gränssamhället består av gränskommuner!

Gränssamhället består av gränskommuner! – liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat sekä Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat) – liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Gränssamhället består av […]

Rajayhteisö on nyt rajakunnat kokonaisuudessaan!

Rajayhteisö on nyt rajakunnat kokonaisuudessaan! – liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat sekä Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat) – liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Enontekiön, Inarin […]

Tornionlaakson neuvoston kannanotto koskien Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla olevia paikallisia rajayhteisöjä sekä Tornionlaakson asemaa erityisalueena, jossa raja pysyy auki myös mahdollisissa poikkeustilanteissa 24.9.2020

Tornionlaakson Neuvoston kannanotto koskien pohjoista maarajaa 24.9.2020 Tornionlaakson Neuvosto esittää, että hallitus päätöksenteossaan ottaa huomioon seuraavat asiat Tornionlaakson Neuvosto on huolissaan alustavista suunnitelmista sulkea pohjoinen maaraja Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välillä uudelleen. Tätä ei tule tehdä, sillä Tornionlaakson alueella ei ole tartuntoja, ja maarajan sulkeminen on haitaksi elinkeinoelämälle ja ihmisten normaalille kanssakäymiselle. […]

Tornedalsrådets ställningstagande angående lokala gränssamhällen och att Tornedalen uppmärksammas som ett specialområde där landsgränsen förblir öppen även under nya undantagstillstånd 2020-09-24

Tornedalsrådets ställningstagande angående den nordliga landsgränsen 2020-09-24 Tornedalsrådet föreslår att regeringen vid sitt beslutsfattande tar hänsyn till följande frågor Tornedalsrådet är orolig inför de preliminära planerna att återigen stänga landsgränsen mellan Finland och Sverige och Finland och Norge. Detta bör inte ske då det inte finns någon smittspridning i Tornedalens område, och för att stängning […]