Tornionlaakson Neuvoston kannanotto koskien pohjoista maarajaa 24.9.2020

Tornionlaakson Neuvosto esittää, että hallitus päätöksenteossaan ottaa huomioon seuraavat asiat

Tornionlaakson Neuvosto on huolissaan alustavista suunnitelmista sulkea pohjoinen maaraja Suomen ja Ruotsin ja Suomen ja Norjan välillä uudelleen. Tätä ei tule tehdä, sillä Tornionlaakson alueella ei ole tartuntoja, ja maarajan sulkeminen on haitaksi elinkeinoelämälle ja ihmisten normaalille kanssakäymiselle. Jatkossa pohjoisella maarajalla tulee tarkastella ainoastaan Norrbottenin ja Troms-Finnmarkin läänien lukuja, joissa tautitilanne on hyvin samankaltainen Suomen Lapin läänin kanssa.

Hallitus ja ministeriöt ovat ottaneet Tornionlaakson erityistilanteen ja valtakunnan rajan kolmella puolella olevien asukkaiden erittäin vaikean tilanteen huomioon, ja halunnut vallitsevasta tilanteesta huolimatta helpottaa raja-alueiden asukkaiden arkea. Tornionlaakson alueen paikallisina asiantuntijoina olemme velvollisia tuomaan
esiin, että tämänhetkinen ”rajayhteisö”-määritelmä on liian suppea nykyisessä muodossa. Nykyistä rajausta on ollut erittäin vaikea käytännössä toteuttaa ja se on asettanut osan rajakuntien asukkaista eriarvoiseen asemaan.

Tornionlaakson Neuvosto esittää myös, että mikäli tulevaisuudessa tulee tarve vastaavanlaisille rajoituksille, tulee Tornionlaakso huomioida maiden välisissä neuvotteluissa ja sopimuksissa erityisalueena, jossa pohjoinen maaraja Ruotsiin ja Norjaan pysyy avoinna myös mahdollisien uusien poikkeustilanteiden aikana.