Kultur

 Invånare i Tornedalen ska kunna leva, studera, arbeta och driva företag i en gränsöverskridande trygg och ren miljö som om riksgränser inte fanns.

Kulturstipendier

Syftet med Tornedalsrådets kulturstöd är att stötta Tornedalens kulturella, ekonomiska och samhällsmässiga utveckling genom att med stipendier och bidrag stimulera forskning och kulturverksamhet som anknyter till Tornedalen.

Kulturstipendium 2022: Ansökningstiden har passerat

 

Ansökningsinstruktioner: Kulturstipendium, instruktioner 2022
Ansökningsformulär: Kulturstipendium, ansökningsformulär 2022

Stipendiets storlek är cirka 6000€ (60 000SEK)

Gränsöverskridande verksamhet mellan minst två länder är ett krav. Tornedalsrådet vill uppmuntra gränsöverskridande kulturverksamhet.

Stipendier och bidrag kan sökas av privatpersoner, grupper och organisationer, vars verksamhet har med Tornedalen att göra.

Stipendiets storlek är 60 000 svenska kronor (ca 6 000 €), och delas mellan minst två ansökningar, vilket är bra att komma ihåg när man skriver sin ansökan.

Observera

att      att stöd beviljas endast till ansökningar med strukturerat formulering
att      ansökan ska innehålla en tydlig projektplan med budget.

Kultur och traditioner förenar tre länder

Tornedalens gemensamma kultur och historia är en förenande kraft som det gränsöverskridande samarbetet bygger på. Tornedalen omfattar de svenska och finska gränskommunerna samt tre norska gränskommuner som genom sin kvänska tradition ingår i den tornedalska gemenskapen. Leader –områdets kommuner Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna kommuns östliga delar Vittangi och Karesuando har ett intensivt samarbete med finska gränskommuner.