Pilotområde Tornedalen skulle innebära särskilda rättigheter för gränsområdets invånare och näringsliv

Pressmeddelande Tornedalsrådet- Pilotområde Tornedalen Tornedalsrådets årsmöte tog vid sitt årsmöte den 11/6 2020 ett enhälligt beslut att satsa på planering och genomförande av projektet Pilotområde Tornedalen. Vad betyder Pilotområde Tornedalen konkret? Tornedalsrådets område består av 13 medlemskommuner från Sverige, Norge och Finland. Det handlar om ett gemensamt och naturligt arbetsmarknadsområde där invånarna passerar riksgränsen dagligen […]

Ställningstagande från Tornedalsrådets styrelse till Inrikesministerierna i Finland, Sverige och Norge

Finska gränsen mot Sverige och Norge måste öppnas Tornedalsrådet är ett samarbets- och intressebevakningsorgan för kommunerna vid finsk-svensk-norska gränsen sedan 1987. Tornedalsrådet är också en av gränskommittéerna under Nordiska ministerrådet. Organet består av 6 finska kommuner; Torneå, Ylitornio, Pello, Kolari Muonio och Enontekiö, 4 svenska kommuner; Haparanda, Övertorneå, Pajala och Kiruna och 3 norska kommuner; […]

Eero Ylitalo, kommundirektör för Pello kommun, blir ny ordförande för Tornedalsrådets styrelse

Eero Ylitalo, kommundirektör för Pello kommun, blir ny ordförande för Tornedalsrådets styrelse   Eero Ylitalo, kommundirektör för finska Pello, valdes enhälligt av Tornedalsrådets årsmöte den 11/6 2019 till ordförande av Tornedalsrådets styrelse för perioden 2019-2021.   Ylitalo har aktivt deltagit i Tornedalsrådets verksamhet under flera år längre tillbaka i tiden, både som rådets medlem och […]

Tuula Ajanki blir Tornedalsrådets verkställande direktör

Tornedalsrådets styrelse beslöt i sitt möte i Pello 12/3 2019 att enhälligt välja Tuula Ajanki (f. 1973) till rådets nya verkställande direktör. Ajanki har kunnande bl.a. inom EU -projektering. Hon arbetar som projektledare på Nordkalottens Gränstjänst. Ajanki är tradenom (företagsverksamhet och marknadsföring) från yrkeshögskolan i Kemi-Torneå. Sammanlagt 13 personer sökte posten, av vilka 6 intervjuades. […]

Varför stanna, varför komma? Gränsöverskridande utbildning och arbetsmarknader i Norr

– Tid: fre 23/11 2018 fr.o.m. kl 09 (OBS! Programmet i finsk tid!) – Plats: Yrkesinstitut Lappia, Yritystalo/Företsgshuset, auditorium, – Adress: Keskikatu 69, 95400, TORNIO/TORNEÅ, FINLAND – Annat: Simultantolkning FI-SWE, SWE-FI, NOR-FI (Tarja Riuttamäki och Maria-Kaisa Jurva)     PROGRAM   – kl 9-9:15 Kaffe – kl 9:15-9:20 Öppning, Tornedalsrådets styrelseordförande Perarne Kerttu – kl […]

Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte 28.11.2018

Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte -styrelsemöte i Nordreisa kommun 28/11 2018 Styrelsen behandlade och tog beslut i bl.a. följande ärenden: 1) Styrelsen grundade en valkommitté för att förbereda årsmötets val Valkommittén skall förbereda valet av ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande till Tornedalsrådet.  Den skall också förbereda valet av styrelsens ordförande samt viceordförande.   Styrelsen […]

Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte 18/9 2018 i Torneå

Styrelsen hade sitt möte i Torneå fullmäktigesal och för första gången i Tornedalsrådets historia var även kulturarbetsgruppens och näringslivsgruppens medlemmar på plats. Styrelsen tog följande beslut: 1) Styrelsen gav bifall till att göra en finansieringsansökan till Interreg Nord gällande Arctic Canoe Race. – Finansieringsansökan är på 20.000€ för en förstudie som inte behöver medfinansiering. Projektet […]

Tornedalsrådet nye styrelseordförande Per Arne Kerttu: gränsöverskridande samarbete bör förstärkas

Pressrelease 14/8 2018 Får publiceras: genast   Tornedalsrådet nye styrelseordförande Per Arne Kerttu: gränsöverskridande samarbete bör förstärkas Vid Tornedalsrådets årsmöte 13/6 2018 i Tromsö valdes Per Arne Kerttu till ordförande för Tornedalsrådet fr.o.m. 1/8 2018 då rådets nuvarande ordförande Peter Waara har beslutat att inte ställa upp. Peter Waara kommer att lämna sina politiska uppdrag […]