Tornionlaakso näyttävästi esillä Suomi Areena 2022 tapahtumassa!

Tornionlaakson neuvosto tehostaa edunvalvontaansa ja osallistuu ensimmäistä kertaa Suomen suurimpaan yhteiskunnalliseen tapahtumaan, SuomiAreenaan, joka järjestetään 11.-15.7.2022 Porissa. Mukana tapahtumassa on noin 215 erilaista organisaatiota. Hakuprosessi viralliseen ohjelmaan käynnistyi marraskuussa 2021, otsikolla ”On aika suunnata katse Pohjoiseen ja aidosti pohjoismaista yhteistyötä tekevään Tornionlaaksoon”. Tornionlaakson neuvoston hallituksen pj. Eero Ylitalo näkee SuomiAreenan osallistumisen erittäin ajankohtaisena. – Pohjois-Ruotsin […]

Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet från och med 1/1 2022

Från och med januari 2022 finns det 14 medlemskommuner då Lyngens kommun den 2 december beslutat att ansluta sig till Tornedalsrådet. Utifrån sin historia, sina traditioner och sin gemensamma kultur är Tornedalen ett särskilt område. Därför anser Lyngens kommun att det är viktigt att vara en del av Tornedalsrådet. De andra medlemskommunerna är Storfjord, Kåfjord […]

Lyngen kommune blir medlem av Tornedalsrådet fra 1. januar 2022

Fra januar 2022 er det 14 medlemskommuner, da Lyngen kommune 2. desember i år vedtok å gå inn i Tornedalsrådet. Med felles historie, tradisjoner og kultur er Tornedalen et spesielt område. Derfor mener Lyngen kommune at det er viktig å være med i Tornedalsrådet. De andre medlemskommunene er Storfjord, Kåfjord og Nordreisa fra Norge, Haparanda, Övertorneå, […]

Lyngenin eli Yykeän kunta liittyy Tornionlaakson neuvoston jäseneksi 1.1.2022

Tammikuusta 2022 alkaen jäsenkuntia on 14, kun Lyngenin eli Yykeän kunta Pohjois-Norjasta on 2. joulukuuta tehnyt päätöksen liittymisestä Tornionlaakson neuvoston jäseneksi. Tornionlaakson alue on sekä historian, perinteen ja yhteisen kulttuurin vuoksi erityinen alue. Tästä syystä Lyngenin kunta kokee tärkeänä olla osa Tornionlaakson neuvostoa. Muut jäsenkunnat Norjasta ovat Storfjord, Kåfjord ja Nordreisa Norjasta, Haparanda, Övertorneå, Pajala […]

Tornedalsrådet søker etter en kulturkoordinator

Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid? Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter en KULTURKOORDINATOR for utvikling av medlemskommunenes grenseoverskridende kultursamarbeid. Den felles kulturen, historien og tradisjonen tilhører Tornedalens styrker som det grenseoverskridende kultursamarbeidet utgår fra. Tornedalen består av svenske og finske grensekommuner samt tre norske grensekommuner, som gjennom sin kvenske kulturtradisjon […]

Tornedalsrådet söker en kultursamordnare

Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete! Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker En KULTURSAMORDNARE för utveckling av medlemskommunernas gränsöverskridande kultursamarbete. Den gemensamma kulturen, historian och traditionen tillhör Tornedalens styrkor som det gränsöverskridande samarbetet utgår ifrån. Tornedalen består av svenska och finska gränskommuner samt tre norska gränskommuner, som genom sin kvänska kulturtradition är en […]

Tornedalsrådet søker etter en prosjektleder

Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid? Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter en PROSJEKTLEDER for Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med oppstart høsten 2021. Den felles kulturen og historien i Tornedalen er felles styrker som det grenseoverskridende samarbeidet bygger på. Tornedalen består av de finske og svenske grensekommunene […]

Tornedalsrådet söker en projektledare

Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete! Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker En PROJEKTLEDARE för Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med start hösten 2021. Den gemensamma kulturen och historian i Tornedalen är gemensamma styrkor som den gränsöverskridande samverkan bygger på. Tornedalen omfattar de finska och svenska gränskommunerna samt tre norska […]

Tornionlaakson neuvosto hakee projektipäällikköä

Kiinnostaako näköalapaikka Pohjoismaiseen yhteistyöhön! Tornionlaakson neuvosto vahvistaa toimintaansa ja hakee PROJEKTIPÄÄLLIKKÖÄ syksyllä 2021 aloitettavaan Leader hankkeeseen Kulttuuri ja perinteet yhdistävät kolme maata. Tornionlaakson yhteinen kulttuuri ja historia ovat yhdistävä voima johon rajat ylittävä yhteistyö perustuu. Tornionlaakso käsittää Ruotsin ja Suomen rajakunnat sekä kolme norjalaista rajakuntaa, jotka kveenikulttuuriperinteen kautta kuuluvat Tornionlaakson yhteyteen. Leader -alueen kunnat Haaparanta, Övertorneå […]

Tornionlaakson neuvosto hakee kulttuurikooordinaattoria

Kiinnostaako näköalapaikka Pohjoismaiseen yhteistyöhön! Tornionlaakson neuvosto vahvistaa toimintaansa ja hakee KULTTUURIKOORDINAATTORIA kehittämään jäsenkuntien rajat ylittävää kulttuuriyhteistyötä. Yhteinen kulttuuri, historia ja perinteet ovat Tornionlaakson vahvuuksia joihin rajat ylittävä yhteistyö perustuu. Tornionlaakso käsittää Ruotsin ja Suomen rajakunnat sekä kolme norjalaista rajakuntaa, jotka kveenikulttuuriperinnön kautta kuuluvat Tornionlaaksoon. Kulttuurikoordinaattori työskentelee yhdessä erilliseen Leader -hankkeeseen palkattavan projektipäällikön kanssa. Tehtävänä on […]