Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete!

Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker

En PROJEKTLEDARE för Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med start hösten 2021.

Den gemensamma kulturen och historian i Tornedalen är gemensamma styrkor som den gränsöverskridande samverkan bygger på. Tornedalen omfattar de finska och svenska gränskommunerna samt tre norska kommuner som genom sin kvänska kulturtradition ingår i den tornedalska gemenskapen. Leader -områdets kommuner Haparanda, Övertorneå och Pajala samt Kiruna kommuns östliga delar Vittangi och Karesuando har en intensiv samverkan med finska gränskommuner.

Projektets syfte är att kartlägga kommunernas kulturevenemang, bygga upp en gemensam verksamhetsmodell för att informera om evenemang både för invånare i de tornedalska kommunerna och för besökare. En viktig del i arbetet är att öka ungdomarnas medvetenhet och stolthet över Tornedalens kulturarv. Satsning mot ungdomar sker genom egna workshoppar som riktas just för denna målgrupp.

Projektets längd är 16 mån, och anställningen börjar 1/11 eller enligt överenskommelse. Villkoret för anställningen är ett positivt finansieringsbeslut från Jordbruksverket. Projektmedarbetarens arbetstid består av en arbetsinsats på 70 %.

Vi förutsätter att personen som väljs för uppdraget har en adekvat utbildning eller en på något annat sätt förvärvat gedigen kompetens i det aktuella verksamhetsområdet, samt ett brett kunnande inom Tornedalsk kultur inklusive praktiska färdigheter. Personen förväntas också ha erfarenhet av självständigt arbete, ha bra samarbetsförmåga och erfarenhet av gränsöverskridande samarbete och kunna problemlösning samt äga ett äkta intresse för att utveckla Tornedalen. Arbetet innebär en del resande samt emellanåt även eventuellt kvällsarbete. Den ansökande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska och finska, färdigheter i norska ses som en merit. Erfarenhet av Leader-finansierade projekt, aktuellt verksamhetsområde samt av Leader-arbete ses som merit. Lönesättningen följer principerna i Leader –finansierade projekt. Anställningen har en 4 månaders prövotid.

Arbetsplatsen ligger i Haparanda eller efter överenskommelse någon annan stans i Leader Tornedalen-området, i Övertorneå, Pajala eller Kiruna.

Sista ansökningsdagen 2021-10-15

Länken till Arbetsförmedlingen: Projektledare: kultur och besöksnäring

Länken till NAV: Prosjektleder: 1770141

Rekryteringsannons projektledare, Tornedalsrådet

Rekryteringsannons projektledare Tornedalsrådet_NO

Ansökan skickas via e-post till:

tuula.ajanki@haparanda.se

Mer information:

Tuula Ajanki

+46 72 251 88 80 eller +358 40 614 7224