Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete!

Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker

En KULTURSAMORDNARE för utveckling av medlemskommunernas gränsöverskridande kultursamarbete.

Den gemensamma kulturen, historian och traditionen tillhör Tornedalens styrkor som det gränsöverskridande samarbetet utgår ifrån. Tornedalen består av svenska och finska gränskommuner samt tre norska gränskommuner, som genom sin kvänska kulturtradition är en del av Tornedalen.

Kultursamordnaren arbetar tillsammans med projektledaren som anställs för det separata Leader-projektet. Uppgiften är att kartlägga kulturevenemang i finska och norska medlemskommuner och att utveckla en gemensam verksamhetsmodell för marknadsföring av kulturevent med invånare och besökare i Tornedalsrådets medlemskommuner som målgrupp. Arbete med ungdomar kommer att vara ett viktigt delområde, verksamhetens målsättning är att utöka ungdomarnas medvetenhet om det unika tornedalska kulturarvet. Därtill består kultursamordnarens arbete av olika uppgifter i anslutning till redaktionsarbete och utgivning av Tornedalens årsbok samt övriga uppgifter runt kommunikation och information. Kultursamordnaren hjälper till vid arrangerandet av olika evenemang och tillställningar.

Anställningens längd är 16 mån, anställningen börjar 1/11 eller enligt överenskommelse. Arbetstiden består av en arbetsinsats på 100 %.

Vi förutsätter att personen som väljs för uppdraget har en adekvat utbildning eller en på något annat sätt förvärvat gedigen kompetens i det aktuella verksamhetsområdet, samt ett brett kunnande inom Tornedalsk kultur inklusive praktiska färdigheter. Personen förväntas också ha erfarenhet av självständigt arbete, ha bra samarbetsförmåga och erfarenhet av gränsöverskridande samarbete och kunna problemlösning samt äga ett äkta intresse för att utveckla Tornedalen. Arbetet innebär en del resande samt emellanåt även eventuellt kvällsarbete. Den ansökande förutsätts ha goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska och finska, färdigheter i norska ses som en merit. Erfarenhet av Leader- och Interreg- finansierade projekt ses som en merit för den ansökande.

Lönen förhandlas med de ansökanden som går vidare i rekryteringsprocessen. Anställningen har en 4 månaders prövotid.

Arbetsplatsen ligger i Haparanda eller efter överenskommelse i övriga Tornedalsrådets medlemskommuners område, antingen i Övertorneå, Pajala, Kiruna, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio eller Enontekiö.

 Sista ansökningsdagen 2021-10-15

Länken till Arbetsförmedlingen: Samordnare: Kultur och besöksnäring

Rekryteringsannons kultursamordnare, Tornedalsrådet_SE

Ansökan skickas via e-post till: tuula.ajanki@haparanda.se

Mer information:

Tuula Ajanki

+46 72 251 88 80 eller +358 40 614 7224