Lyngens kommun blir medlem i Tornedalsrådet från och med 1/1 2022

Från och med januari 2022 finns det 14 medlemskommuner då Lyngens kommun den 2 december beslutat att ansluta sig till Tornedalsrådet. Utifrån sin historia, sina traditioner och sin gemensamma kultur är Tornedalen ett särskilt område. Därför anser Lyngens kommun att det är viktigt att vara en del av Tornedalsrådet. De andra medlemskommunerna är Storfjord, Kåfjord […]

Lyngen kommune blir medlem av Tornedalsrådet fra 1. januar 2022

Fra januar 2022 er det 14 medlemskommuner, da Lyngen kommune 2. desember i år vedtok å gå inn i Tornedalsrådet. Med felles historie, tradisjoner og kultur er Tornedalen et spesielt område. Derfor mener Lyngen kommune at det er viktig å være med i Tornedalsrådet. De andre medlemskommunene er Storfjord, Kåfjord og Nordreisa fra Norge, Haparanda, Övertorneå, […]

Tornedalsrådet søker etter en kulturkoordinator

Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid? Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter en KULTURKOORDINATOR for utvikling av medlemskommunenes grenseoverskridende kultursamarbeid. Den felles kulturen, historien og tradisjonen tilhører Tornedalens styrker som det grenseoverskridende kultursamarbeidet utgår fra. Tornedalen består av svenske og finske grensekommuner samt tre norske grensekommuner, som gjennom sin kvenske kulturtradisjon […]

Tornedalsrådet söker en kultursamordnare

Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete! Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker En KULTURSAMORDNARE för utveckling av medlemskommunernas gränsöverskridande kultursamarbete. Den gemensamma kulturen, historian och traditionen tillhör Tornedalens styrkor som det gränsöverskridande samarbetet utgår ifrån. Tornedalen består av svenska och finska gränskommuner samt tre norska gränskommuner, som genom sin kvänska kulturtradition är en […]

Tornedalsrådet søker etter en prosjektleder

Er du interessert i en utsiktsplass mot nordisk samarbeid? Tornedalsrådet utvider sin virksomhet og søker etter en PROSJEKTLEDER for Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med oppstart høsten 2021. Den felles kulturen og historien i Tornedalen er felles styrker som det grenseoverskridende samarbeidet bygger på. Tornedalen består av de finske og svenske grensekommunene […]

Tornedalsrådet söker en projektledare

Är du intresserad av en utsiktsplats mot nordiskt samarbete! Tornedalsrådet förstärker sin verksamhet och söker En PROJEKTLEDARE för Leader-projektet Kultur och traditioner som förenar tre länder, med start hösten 2021. Den gemensamma kulturen och historian i Tornedalen är gemensamma styrkor som den gränsöverskridande samverkan bygger på. Tornedalen omfattar de finska och svenska gränskommunerna samt tre norska […]

Kulturstipendium 2021

Inom den angivna ansökningstiden (1/12 2020 – 31/1 2021) kom sammanlagt 31 ansökningar. En ansökan från Norge, 11 från Sverige och 19 från Finland. Kultur- och besöksnäringsarbetsgruppen fick alla ansökningar med tillhörande material via e-post men pga. att det var så många som sökte och ansökningarna var mycket omfattande bestämdes att ha extra möten kring […]

Tornedalsrådet uppmanar alla gränssamhällsinvånare att undvika alla onödiga gränsövergångar

Tornedalsrådets uppmaning till gränssamhällsinvånare Finska regeringen planerar att införa strängare restriktioner för att försöka hindra spridning av den nya mycket smittsammare koronavirusmutationen. Detta eftersträvas i första hand genom att minska gränstrafiken. Genom att begreppet gränssamhälle 24/9 2020 började tillämpas i dess nuvarande omfattning, inkluderande alla gränskommunernas invånare, har vardagen för gränskommuners invånare underlättats. När pandemiläget […]

Gränssamhället består av gränskommuner!

Gränssamhället består av gränskommuner! – liikenne Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Ruotsissa Haaparannan, Ylitornion, Pajalan ja Kiirunan kunnat sekä Suomessa Tornion, Ylitornion, Pellon, Kolarin, Muonion ja Enontekiön kunnat) – liikenne Suomen ja Norjan välisellä maarajalla rajayhteisöjen välillä (Norjassa Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat sekä Suomessa Gränssamhället består av […]

Tornedalsrådets ställningstagande angående lokala gränssamhällen och att Tornedalen uppmärksammas som ett specialområde där landsgränsen förblir öppen även under nya undantagstillstånd 2020-09-24

Tornedalsrådets ställningstagande angående den nordliga landsgränsen 2020-09-24 Tornedalsrådet föreslår att regeringen vid sitt beslutsfattande tar hänsyn till följande frågor Tornedalsrådet är orolig inför de preliminära planerna att återigen stänga landsgränsen mellan Finland och Sverige och Finland och Norge. Detta bör inte ske då det inte finns någon smittspridning i Tornedalens område, och för att stängning […]