Tornedalsrådets uppmaning till gränssamhällsinvånare

Finska regeringen planerar att införa strängare restriktioner för att försöka hindra spridning av den nya mycket smittsammare koronavirusmutationen. Detta eftersträvas i första hand genom att minska gränstrafiken.

Genom att begreppet gränssamhälle 24/9 2020 började tillämpas i dess nuvarande omfattning, inkluderande alla gränskommunernas invånare, har vardagen för gränskommuners invånare underlättats. När pandemiläget nu förändras behövs allas gemensamma ansvar för att hantera sjukdomssituationen och för att vårt dagliga liv vid gränsen ska fungera så bra som möjligt även i fortsättningen.

Tornedalsrådets styrelse uppmanar alla kommunmedborgare att i den rådande situationen undvika alla onödiga gränspassager fram tills att smittoläget förbättras. Det finns en hel del nödvändig arbetsrelaterad trafik i området och det är viktigt att den trafiken kan tryggas.

Förutom att Tornedalsrådet uppmanar alla att undvika all onödig gränsöverskridande trafik stöder Tornedalsrådet riksdagsledamoten Katri Kulmunis förslag om att gränsområdenas invånare ska ha förtur när det gäller vaccinering. Detta skulle möjliggöra att en s.k. buffert- eller säkerhetszon skulle bildas vid gränsområdena.

För den nödvändiga arbetspendlingen till ett annat land gäller det aktuella landets rekommendationer, Tornedalsrådet uppmanar alla som kommer till finska sidan att följa rekommendationen om användning av munskydd.