Hakemuksia tuli määräaikaan mennessä (1.12.2020 – 31.1.2021) yhteensä 31 kpl. Norjasta tuli 1 hakemus, Ruotsista 11 ja Suomesta 19 hakemusta. Kulttuuri- ja matkailutyöryhmä sai kaikki materiaalit sähköpostitse. Suuren hakijamäärän sekä laajojen hakemusten vuoksi päätettiin pitää ylimääräiset kokoukset stipendien jaosta. Pidettiin kaksi kokousta, joista toinen suomen kielellä ja toinen ruotsiksi ja norjaksi. Työryhmän jäsenten näkemykset kummassakin kokouksessa olivat hyvin yhteneväiset. Kokousten jälkeen karsittiin vielä kaksi hakemusta, koska jaettava summa jäisi muuten pieneksi per hakemus.

Tornionlaakson neuvoston kulttuuristipendi 60 000 SEK jaetaan alla olevan mukaisesti:

Tanja Andersson & Eva Svaneblom / Tanssiprojekti m(Other tongue)

15 000 SEK (haettu: 25 000 SEK)

Menetetyt kielet. Molemmilla tanssijoilla meänkieli/saamelainen tausta, joita eivät saaneet oppia. Tavoitteena lähestyä asiaa tanssin ja liikkeen avulla. (m)Other Tongue on tanssitaideprojekti, joka tutkii kielenääntä ja liikkeitä menetetyssä äidinkielessä.

Nina Varumo / Taivaan valtakuntaa odottaessa – Valokuvausprojekti

15 000 SEK (haettu: 30 500 SEK)

”Taivaan valtakuntaa odottaessa” on projekti, jota hakija on työstänyt monta vuotta ja haluaa valokuvallisesti näyttää arkielämää lestadiolaisessa seurakunnassa sisältäpäin, joka on muuten suljettu yhteisö.           

PRO-Siika / Tornionjoen koskikalastuskulttuuri

13 000 SEK (haettu: 1 300 EUR)

Varmistaa Tornionjoen koskikalastuskulttuurin pysyminen elävänä seuraaville sukupolville Unesco sopimusten hengessä. Rahoitusta haetaan aiehakuun Tornionjoen koskikalastuskulttuurin saamiseksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.

Ville-Matti Hannu / H:n paikka podcast

17 000 SEK (haettu: 2 088 EUR)

Teoksen tarkoituksena on yhdistää Meänmaata kulttuurisena alueena, vahvistaa sen identiteettiä ja tarjota mahdollisimman laajalle kuulijakunnalle tietoa alueen historiasta, kulttuurista sekä sen ihmisistä. Tarkoituksena on myös antaa ääni vähemmistökieltä puhuville (Ruotsissa meänkieli) sekä tuoda Lapin ulkopuoliseen mediaan kuultavaksi harvoin kuultua meän murretta sen aidossa muodossa.

Beslut, Tornedalsrådets kulturstipendium, Päätös Tornionlaakson neuvoston kulttuuristipendi 2021