Tornionlaakson Neuvoston kannanotto, Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisellä maarajalla olevat rajayhteisöt 27.8.2020