Tornedalsrådets verksamhet är i en organiseringsfas. Nu byggs stadiga grundpelare och verksamheten görs ändamålsenlig. På en solid basis är det tryggt att bygga.

I en viktig roll i rådets verksamhet är kultur- och näringslivsgrupperna. De har fått en ny årsklocka, som ger rytm åt arbetet. Arbetsgrupperna sammanträder två gånger årligen till gemensamma möten. I mötena behandlas huvudprojekt angående näringsliv, infrastruktur, utbildning och kultur. Även det gränsöverskridande samarbetet kommer att vara en viktig verksamhetsgren.

Arbetsgruppernas centrala roll är att ta fram konkreta handlingar och projekt som rådet kan i sin verksamhet fokusera sig på. Det slutliga beslutsfattandet i policyfrågor samt intressebevakning har såklart styrelsen och årsmötet.

I rådets strategiseminarium samt styrelsemöte i Övertorneå (15-16/3) gjorde man beslut som förankrar sig starkt i framtiden.

Den strategiska handlingsplanens första version behandlades och styrelsen gav råd till vidareförberedning. Strategin består av vision, mission och spetsar. Den första verisonen på drygt 30 sidor skall pressas ner till under 10 sidor.

Jag tror att efter styrelsemötet (16/5) och årsmötet (14/6) har rådet en strategi som är kortfattad, i tiden och blicken framåt. Strategin kommer även att ge linjer åt rådets intressebevakning.

Styrelsen gjorde även ett beslut angående Tornedalsrådets kulturstipendium (se https://www.tornedalen.org/tornedalsradets-kulturfond/)

Rådets kulturarbetsgrupp var ense i sitt anförande och styrelsen gjorde sitt beslut enligt förslaget. Årets kulturstipendium (20.000kr) tilldelas till
– Seskarö Hembygdsförenin (7.500kr) för finansiering av en kulturvecka. Det är 100 år sedan den välkända hungerstrejken i Seskarö, en kulturvecka planeras, olika evenemang, invigning av en historisk park osv
– Skibotn Husflidslag (7.500kr), vävning och krokning för ungdomar, immigranter och asylsökande i samband av ett café osv
– Hetta musikdagar (5.000kr), kring de s.k. Enontekis-dagarna har lokala musiker getts en möjlighet att uppträda

Styrelsen kommer i sitt nästa möte att behandla kulturarbetsgruppens förslag angående förhöjning av kulturstipendiet.

Tornedalsrådets verksamhet förnyas även via bildandet av ett arbetsutskott. Arbetsutskottets grundande förutsätter en ändring i Tornedalsrådets stadgar och ett godkännande i årsmötet med 3/4 majoritet. Styrelsen återkommer till detta förslag i sitt nästa möte i Haparnanda 16/5.

Via ettt arbetsutskott får rådets verksamhet spänst och styrelseärenden blir väl förberedda. Detta möjliggör ett mer strategiskt grepp i hela rådets verksamhet.

Marko Varajärvi
VD