Nyhetsbrev från Tornedalsrådets styrelsemöte

-styrelsemöte i Nordreisa kommun 28/11 2018

Styrelsen behandlade och tog beslut i bl.a. följande ärenden:

1) Styrelsen grundade en valkommitté för att förbereda årsmötets val

Valkommittén skall förbereda valet av ordförande, vice ordförande samt andre vice ordförande till Tornedalsrådet.  Den skall också förbereda valet av styrelsens ordförande samt viceordförande.

 

Styrelsen fattade följande beslut:
– Valkommittén utnämns av styrelsemedlemmar landsvis.

– Kommitténs finska medlem utses av finska styrelsemedlemmar

– Kommitténs svenska medlem utses av svenska styrelsemedlemmar efter att styrelse- och rådsmedlemmarna utsetts av medlemskommunerna

– Rådets norska medlem utses av styrelsens norska medlemmar

– vd är valkommitténs sekreterare

– deadline för valkommitténs arbete är 31/3 2019

 

2) Norhtern Lights Corridor

Styrelsen behandlade den av Tornedalsrådet I Finland registrerade varumärket ”Northern Lights Corridor” –transportledens innehåll. Den sammanfogar Norrskenskorridorens logistiska intressebevakningens sakinnehåll. En roll up skall framställas samt en promemoria gällande de centrala tyngdpunkterna i intressebevakningen. Kartans namn är

From Bothnian Bay to the Arctic Sea

Northern Lights Corridor

Revontulten käytävä – Norrskenskorridoren

Styrelsen gjorde kompletteringar och de vidareskickas till kartans utformare. Efter kompletteringar skickas kartan för kommentering. Målsättningen är att kartan/roll up’en är färdig under januari.

 

3) Styrelsen beslöt om styrelsemötens tidspunkter och platser:

– 12. mars 2019, Pello kommun

– 14. maj 2019, telefonmöte fr.o.m. kl 09 svensk tid

– 11.-12. juni 2019, årsmöte, Haparanda. Årsmötet 11/6 fr.o.m kl 10 Svensk tid. Seminarium gällande turism i Tornedalen 12/6 2019.

– 17. september 2019, Enontekis kommun.

– 5. november 2019, telefonmöte

4) Tornedalsen årsbok 2018-2019

Tornedalsrådet har bärit ansvaret för utgivningen av Tornedalen Årsbok. Årbokens 2018-2019 material skall vara insamland tills maj 2019. Boken trycks i september 2019 så att den kan säljas under oktober-november 2019.

En huvudredaktör utnämns. Styrelsen gav vd:n befogenheter att betala chefredaktören ett belopp på 6.000 euro (drygt 60.000kr)

 

5) Ställningstagande till separata sommar- och vintertidszoner i Tornedalen

EU-kommissionen har meddelat att de vill avskaffa den tidsomställning som regleras i ett EU-direktiv och görs två gånger per år. Sverige och Finland beslutar själv om de ska ha så kallad sommartid eller vintertid som normaltid. Enligt den norska debatten kommer Norge att följa Sveriges beslut. Ärendet har väckt även debatt i Tornedalen.

Styrelsen beslöt, att ärendet behandlas i medlemskommunerna. Ärendet kommer även vidareutredas i Sverige och Finland. Slutligt ställningstagande tas vid årsmötet i Haparanda 11.-12. juni 2019.

 

6) Vd:ns ekonomiska rapport godkändes (se bilaga). Rapporten är endast preliminär.

7) Styrelsemötets protokoll och bilagor sätts in på Tornedalsrådets hemsida (tornedalen.org) efter justering av protokollet.

För ytterligare information, kontakta oss:

– Styrelseordförande Perarne Kerttu, tel. +46 70 641 04 76

– toiminnanjohtaja Marko Varajärvi tel. +46 72 251 88 80