Tornionlaakson Neuvoston kulttuurirahaston tarkoituksena on tukea Tornionlaakson kulttuurista, taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä stimuloimalla Torniolaaksoon liittyvää tutkimusta ja kulttuurityötä stipendein ja apurahoin.

Stipendier och bidrag kan sökas av privatpersoner, grupper och organisationer, vars verksamhet har med Tornedalen att göra.

Stipendin suuruus on 60.000 ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa), joka voidaan jakaa yhdelle tai useammalle hankkeelle. Tämä on syytä huomioida hakemusta tehtäessä.

Observera 
att att stöd beviljas endast till ansökningar med strukturerat formulering
att ansökan ska innehålla en tydlig projektplan med budget.

Fonden beviljar 
Bidrag och stipendier.

Ansökningstid
Ansökan skall inlämnas/skickas till Tornedalsrådets kansli under tiden 1.12-31.01 årligen viimeistään 31.01.2018.

Ansökan
Anomuksessa on selvitettävä tarkoitus tarvittavine liitteineen. Anomukseen ei tule liittää alkuperäisiä liitteitä, koska ne palautetaan vain pyynnöstä. Anomuksesta on myös ilmettävä haettavan tuen määrä. Haetun tuen suuruus ei tule ylittää 60.000 Ruotsin kruunua (n. 6.000 euroa). Anomuksen voi jättää joko suomeksi tai ruotsiksi erityisellä lomakkeella. Anomuksen pituudeksi suositellaan yhtä A4 –sivua.
Hakemus tässä

Ansökan skickas till
Tornionlaakson Neuvosto
Kulttuurirahasto

PL 145
95 400 Tornio
eller marko.varajarvi@haparanda.se

Beslut
Tornionlaakson Neuvoston kulttuuriryhmä käsittelee saapuneet anomukset ja tekee ehdotuksen stipendien jaosta anomusten perusteella tai omina ehdotuksinaan Tornionlaakson Neuvoston hallitukselle, joka päättää stipendien ja apurahojen jaosta. Jaosta ilmoitetaan sähköpostitse tai kirjeitse.

Utbetalning
Stipendier / bidrag skall användas inom det år som bidraget / stipendiet har beviljats för. Outnyttjat bidrag återgår till fonden.

Förändringar av ändamål
Stipendiet / bidraget skall användas för det ändamål som det har beviljats för. Undantag kan göras endast efter en skriftlig ansökan som prövas av Tornedalsrådets styrelse.

Redogörelse
Selvitys apurahan käytöstä tehdään Tornionlaakson Neuvostolle käyttövuoden loppuun mennessä. Mikäli apuraha on käytetty muulla kuin hakemuksessa kuvatulla tavalla se voidaan vaatia takaisin.